הנציגים שלנו בתחרות moona

נבחרת הרחפנים של הישיבה מכיתות ט' יצאה לתחרות moona בתל אביב. בהצלחה!