תלמידי כיתה יא' בפעילות חוויתית בטכנודע בנושא זה"ב