תחרות הנואם הצעיר תשע"ט - השלב העירוני

יישר כח לתלמיד לירחי אמוץ מכיתה ז'2 שייצג אותנו בכבוד בתחרות העירונית של הנואם הצעיר ולמורה יעל על הליווי, ההתמדה וההשקעה.