תחרות הנואם הצעיר תשע"ט - השלב הבית ספרי

תחרות הנואם הצעיר בשלב בית הספר התקיימה בהנחייתה של המורה יעל שלו. יישר כוח לתלמידים שהשתתפו בתחרות: מדמון מעוז ווינטרוב שם וירחי אמוץ. נאחל בהצלחה בהמשך שלבי התחרות לירחי אמוץ מכיתה ז'2 שזכה במקום הראשון.

לצפייה בנאום הזוכה לחצו כאן