תורה וחסד לכבוד הימים הנוראים

לפני ראש השנה, יצאו תלמידי שכבה ח' להתנדב בעמותת אהבת רחמים לארוז חבילות לנזקקים