עשרה בטבת יום הקדיש הכללי אצלנו בישיבה

אירחנו במהלך היום את שוש ניצולת שואה שהעבירה שיחה עצובה ומרגשת לתלמידים.