סיירת הישיבה בתנ"ך

פתיחה רשמית לקבוצת סיירת הישיבה בתנ"ך לפרוייקט המדהים סימנים בדרך - לימוד ספר שמואל ב' בהעמקה ותוכן חינוכי ערכי.