סדנאות הכנה לחנוכה בנושא גבורה וגיבוש לכיתות ט'-יב'