מרק חם ביום סגריר אצלנו בישיבה

מרק חם ביום סגריר אצלנו בישיבה. מחווה מחממת לב ועצמות ביוזמה מבורכת של מועצת התלמידים!