מחנך מצטיין

ברכות לרב אברימי שזכה להוקרה כר"מ מצטיין בכנס הר"מים של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא! המשך בפועלך המבורך ואשרינו שזכינו בך!