שאלת המפתח איתה מתמודד כל מחנך היא איך להצליח לפתח את הרצון של התלמיד שלו , התחושה שהתלמיד אינו רוצה , לא רואה את עצמו כשותף לתהליכים הבית ספריים , רואה את עצמו כצופה מן הצד , מחכה שה-"הם" יעשו את העבודה.

שאלת מפתח זו מתעוררת ביתר שאת בעולם שתמיד מנסה לבוא לקראת התלמיד\הילד , שתמיד מכסה על הטעויות , שלא באמת נותן אחריות עד סופה – אלא שברגע שהתלמיד נופל, הוא יהיה שם כדי למלא את החסר, בעולם שבו ההורים לוקחים צעד קדימה ולא מאפשרים לילדם לפתח עצמאות אמיתית.

נקודה נוספת משמעותית ביותר הקיימת היום בעולם החינוך היא נקודת ההכלה והאמפתיה כלפי כל תלמיד וקשייו הוא . הרצון לכיתה הטרוגנית , לתת מענה לכל תלמיד , לא לוותר על אף אחד . אל מול שאלות אלה – עולה וצפה במיוחד השאלה – כיצד אני מפתח ומחנך למנהיגות להובלה ?

שאלות אלו ועוד הובילו אותנו בישית חדרה לפתוח השנה תוכנית "סיירת" , להוות ראש חץ שיהווה בעצמו מודל לקומה הנוספת אליה אנחנו שואפים .

לייצר מודל בו החבר'ה הם המובילים , המהלך הוא שלהם , הם הלוקחים עליו אחריות – ותחילים לראות בישיבה בית , מצע לפיתוח האישיות שלהם , קרקע להצמחת החלומות והיוזמות שלהם . הסיירת חרתה על דגלה את ההחזון " למי שרוצה להיות יותר " – נכון לא כל אחד יכול להיות בסיירת , אך הדבר תלוי לגמרי בו , ברצונו – כאן אינך נמדד לפי הישגיך הלימודיים אלא לפי הרמה הערכית אותה נך מוכן להשקיע .

הסיירת מתמקדת בשלושה אפיקים מרכזיים :

ציר לימוד התורה – מחוייבות לאחת ממסגרות לימוד התורהה הנוספות שיש בישיבה (רמב"ם יומי, לימוד בחברותא עם ישיבת הסדר , חבורת לימוד בגמרא ובאמונה ועוד ).

ציר האחריות הבית ספרית – שותפות באחת מועדות הישיבה – המבקשות לקחת אחריות על הנעשה בישיבה בתחום התרבות הארועים והאקלים הבית ספרי.

ציר ההתנדבות – התנדבות ועשייה למען הקהילה הרחבה באופן קבוע אחת לשבוע.

החזון הוא לייצר חבורה מכל השכבות שלומדת יחד , שרה ביחד , מבקשת להיות נוכחת לא רק מכורח אלא מרצון , יוזמת פעיליות בתוך הישיבה ומחוצה לה .

בד בבד עם הכשרה ומפגש עם דמויות גדולות ומיוחדות – דמויות מנהיגות שחוללו שינוי בחברה הישראלית , מפגש עם מקומות מיוחדים – סיורים חוויות ועוד .

כאשר המטרה הסופית היא להוות ראש חץ שייתן קריאת כיוון לישיבה כולה , לפתח דמויות כאלה שיהוו מודל לדמות אליה הישיבה מבקשת לחנך .

החבורה נפגשת מדי יום רביעי ולומדת יחד לשיר ,להתחבר- לעומק רוחני, לרצונות גדולים  - היכולת לפתח שיח אחר , שיח של רצון , של לקיחת אחריות , שיח שבעזרת ה' יפעם ויחלחל בכל הישיבה.