בהצלחה לתלמידים שיצאו ליום עיון בתנ"ך לקראת החידון העולמי!